Arhīvs marts 2012

Baznīcas būvniecībaStarptautiska kopienaKontakti

Rīgas sv. Jāzepa Romas katoļu draudze Embūtes 12/14, Rīga LV – 1007 Tālr.: 67472299 Baznīca atrodas pretī Dzegužkalnam Satiksme: ar 5. tramvaju līdz galapunktam (Iļģuciems) ar 3. autobusu līdz pieturai Iļģuciems. T. Jaroslavs Nedza (Jarosław Nędza) Mob.tālr.: +371 29325920, e-pasts: jarekocd@poczta.fm T. Maksymiliāns Podvika (Maksymilian Podwika) Mob.tālr.: +371 26562719, e-pasts: maksocd@wp.pl T. Staņislavs Pračaks (Stanisław […]Draudzes sludinājumi

Katoļu Kapusvētki Lāčupes Kapos notiks SVĒTDIEN 2013. gada 18. augustā plk. 14.00  Rīko sv. Jāzepa draudze  Kontaktpersona: t. Jaroslavs Nedza OCD (tālr. 67472299; 29325920)Sv. Jānis no Krusta

Sv. Jānis no Krusta 1542. gada 24.  jūnijs – 1591. gada 14. decembris. Priesteris un Baznīcas doktors. Kanonizēts 1726. gadā. Piemiņas diena: 14. decembris. 1542. gadā, četrus gadus pirms M. Lutera nāves trīs gadu pirms Tridentes koncila sākšanās, Fontiverosā, mazā kastīliešu ciematiņā, piedzima Huans de Lopess, kura dzīve un darbība bija kā dzīva Dieva atbilde […]RekreācijaSkapulāra zīme

Skapulārs, kuru kā habita virsējo daļu pašreiz nēsā daudzu garīgo ordeņu brāļi un māsas, ir cēlies no darba priekšauta, kas tika izmantots, lai saudzētu klostera apģērbu. To vilka caur galvu. Viena auduma daļa nosedza muguru, bet otra – krūtis. Latīņu vārds ‘scapulare’ nozīmē pleci. Šādā priekšautā varēja noslaucīt netīras rokas vai arī pieturēt ar to […]Skapulāra pieņemšana

Skapulāra uzlikšanas ceremonija Priekšvārds:  Priesteris: Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Visi: Amen P.: Dievs Kungs lai ir ar jums! V.: Kungs ir ar tevi! Vai: P.: Mūsu Kunga Jēzus Kristus, kurš piedzima no Jaunavas Marijas, žēlastība un mīlestība, lai ir ar jums! V.: Kungs ir ar tevi! Dieva vārda lasīšana: (Salamana pamācības […]Par ordeņa vēsturi

Pirmsākumi Karmela ordeņa vēsture aizsākās XIII gs. Palestīnā, Karmela kalnā. Šīs kalnu grēdas augstākā virsotne sniedzas 550 m augstumā. Iestiepjoties jūrā, tā veido līci, kura pretējos krastos atrodas divas senas pilsētas: Haifa un Akko. Atsaucoties uz pravieša Elija un Dievmātes personu, tur krusta karu gājienu laikā no Rietumeiropas ieceļoja latīņu vientuļnieki, veidojot kopienu, kurai Baznīca […]Ordenis Latvijā

Latvijā baskāju karmelīti ieradās 2006. gada 9. septembrī, pēc V.E. kardināla Jāņa Pujāta ielūguma. Sākumā tā bija starptautiska kopiena, brāļi dzīvoja Rīgā, O. Vācieša ielā 6 – Rīgas Katoļu ğimnāzijas Mazajā Seminārā. Tēva Ģenerāla vizitācijas laikā 2007. gadā V.E. kardināls uzticēja karmelītiem Rīgas Svētā Jāzepa Romas katoļu draudzi. 2007. gada 15. oktobrī brāļi pārcēlās uz […]