Arhīvs marts 2012

Aicinājumi

Karmels ir liela garīgā ģimene, kura cenšas dzīvot paklausībā Jēzum Kristum un kalpot Viņam sirds šķīstībā un ar taisnu sirdsapziņu. Šo ideālu cenšamies sasniegt, apcerot Kunga likumu, stiprinot savas sirdis Svēto Rakstu meditācijā (lectionem divinam), lai Dieva vārds mājotu mūsu mutēs un sirdīs. Sv. Terēze no Avilas raksta: „Mēs visi, kas nēsājam svēto Karmela habitu, […]Draudzes priesteri“Karmela Dievmātes skapulārs”

Kas ir Karmela Dievmātes skapulārs? Kāda ir tā izcelsme? Vai tiešām Jaunava Marija ir solījusi Debesis ikvienam, kas nomirs, tērpies viņas skapulārā? Benediktiešu mūka sarakstītā grāmata „Karmela Dievmātes skapulārs” sniedz skaidras un lakoniskas atbildes uz šiem jautājumiem. Tā piedāvā gan vēsturisku, gan teoloģisku skaidrojumu par skapulāru un tā izcelsmi, kā arī atbild uz dažādiem iebildumiem. […]“Autobiogrāfiskie manuskripti”

Terēzes no Lizjē “Autobiogrāfiskie manuskripti”, ko pazīstam ar nosaukumu “Kādas dvēseles stāsts”, ir mīlestības stāsts. Stāsts par meiteni, kas audzināta mīlēt Dievu no visas sirds, ar visu dvēseli un visiem spēkiem un kas šajā mīlestībā spēja savā ģimenē saskatīt Baznīcu un savukārt Baznīcā savu ģimeni. Stāsts par jaunieti, kas izvēlējās iestāties Karmela klosterī, lai atrastu […]“Dzīve”

1970. gada 27. septembrī pāvests Pāvils VI pasludināja svēto Avilas Terēzi par Baznīcas doktori un piešķīra viņai mistiskā doktora titulu. Tieši lasot svētās Terēzes darbu Dzīve, slavenā fenomenologa Edmunda Huserla spējīgajā asistentē Edītē Šteinā, vēlākajā moceklē un svētajā, kas 1999. gadā tika izsludināta par Eiropas aizbildni, notika dziļa iekšēja pārmaiņa. Pēc grāmatas izlasīšanas viņa pateica: […]“Pilnības ceļš”

Avilas Terēze ir lūgšanas skolotāja. Lūgšana ir visas kristīgās dzīves neizsīkstošs avots, ceļš uz sirds atjaunotni. „Dievs ir jāatceras vēl biežāk, neka mēs elpojam”, teicis svētais Gregors no Nazjanzas. Taču lūgšanas ceļš nav iespējams bez lūgšanas skolotāja, garīgas skolas un bez gatavības lūgšanu atklāt un ļaut tai sevi pārveidot. „Jo vairāk mēs apzināmies Viņu, ar […]Māsas Letīcijas mūža svētsolījumi

Ļauju Žēlastībaisevi nest 2008 gada 8. novembrī Sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudzē Rīgas Katoļu ģimnāzijas kapelā bija īpaša svētku diena – māsa Marija Letīcija no Godības Slavas salika mūžīgos svētsolījumus. Sv. Misi celebrēja V. E. kardināls Jānis Pujats, klātesot draudzes ganam Andrim Kravalim, priesteriem no Ogres draudzes, ordeņa tēviem un klostera māsām. Homīlijā kardināls runāja […]Māsas Benediktas mūža svētsolījumi

Piekrīti būt Dieva mīlēts 2008 gada 14. jūnijā Rīgas Katoļu ģimnāzijas kapelā tika svinēts īpašs notikums. Šajā dienā māsa Marija Benedikta no Svētā Gara salika mūža svētsolījumus. Svētku diena sākās ar svinīgu Sv. Misi, kuras laikā māsa uz mūžu atdeva un uzticēja savu dzīvi Dievam. Sv. Misi celebrēja V. E kardināls Jānis Pujats, klāt esot vairākiem […]ZiemassvētkiIntervija

Baskāju karmelīti – Vissvētākās Jaunavas Marijas no Karmela kalna brāļi Ir pagājuši gandrīz trīs gadi kā Latvijā dzīvo un kalpo karmelītu brāļi. Viņu klosteris atrodas pie Rīgas Sv. Jāzepa baznīcas. Ne tikai draudzes locekļi, bet arī daudzi citi ticīgie tiekas ar brāļiem rekolekcijās vai individuālās sarunās savas ticības padziļināšanai un nostiprināšanai. Tomēr ir daudz cilvēku, […]