Arhīvs aprīlis 2012

Kādas dvēseles stāsts

Ar Kādas dvēseles stāstu jums, cienījamajiem latviešu lasītājiem tiek nodota jauna grāmata, kurai līdzīgu, laikam, būs grūti atrast visā līdzšinējā latviešu literatūrā. Šī grāmata franču oriģinālā pirmo reizi parādījās 1898. gadā. Kopš tā laika tās izdevumi sekoja viens otram bez pārtraukuma un nav apstājušies līdz mūsu dienām. Katrus divus, trīs gadus parādās jauns izdevums, citā […]Es sevi upurēju Tavai Mīlestībai

Svētā Terēze no Lizjē pārsteidzoši labi saprata, cik ļoti Kristus ilgojas mums dāvāt savu Mīlestību, un atbildēja Kunga ilgām ar vislielāko dedzību. Šajā grāmatiņā karmelītu tēvs Konrāds de Mēsters, pazīstams garīgās dzīves rakstu autors, komentē Terēzes upurēšanos Dieva Mīlestībai. Terēzes upurēšanās lūgšana ir dziļi evaņģēliska sevis veltīšana, kas arī šodien turpina ietekmēt kristīgo garīgumu.Svēto portreti II

Ikviens svētais ir neatkārtojams. Asīzes Klāras svētums atšķiras no Avilas Terēzes svētuma, un vēl atšķirīgāks ir Žannas d’Arkas svētums: pirmās divas no viņām dzīvoja kontemplatīvajā klosterī, bet trešā cīnījās kara laukā, taču identiska bija šo jaunavu dedzība, ar kādu viņas visas trīs mīlēja Jēzu un kas šīm nesavtīgajām cīnītājām par Dieva valstības atnākšanu bieži vien […]Mīlestība nemirst

Šīs nelielās grāmatiņas vēstījums ir neparasts: no vienas puses, stāsts par Marsela Vana bērnību providenciālā kārtā nokļuva tēva Marī Mišela rokās vairāk nekā trīsdesmit gadu pēc Marsela Vana nāves kādā labošanas nometnē Ziemeļvjetnamā; no otras puses, kopš pirmās publikācijas šī grāmata izdota vēl daudzkārt, tās ietekme plešas plašumā. Šī sastapšanās jo īpašu iespaidu atstāj gan […]Svēto portreti, Kāda svēta ģimene

Sērijas Svēto portreti otrajā grāmatā Kāda svēta ģimene izcilais karmelītu autors tēvs Antonio Sikari OCD iepazīstina ar neparastiem vecākiem – Zēliju Gerēnu un Luī Martēnu, kuri pēc pāvesta Benedikta XVI lēmuma 2008. gada 19. oktobrī tika atzīti par svētīgiem. Konrāds de Mēsters viņus nosaucis par rožu krūmu, uz kura izplaucis izcils zieds – svētā Terēze […]Kādas lielas mīlestības piedzīvojums

Piedāvātā grāmata ar svētās Terēzes no Lizjē tekstiem galvenokārt domāta jauniem cilvēkiem, kas meklē ceļu uz īsto “dzīvības avotu. ” Kursīvā iespiestais teksts ir ņemts tieši no Terēzes rakstiem, pārējais ir pārstāstīts autores vārdiem, daļēji papildinot ar izdomu. Grāmatā cita vidū ir dota shematiska Francijas karte, kurā ir atzīmētas visas ar Terēzes dzīvi saistītās vietas. […]Dārzs