Aktivitātes

Katehēzes nodarbības: bērniem svētdienās plkst. 12.30 (latviešu un krievu valodās). Aicinām ari pieaugušos, kuri vēlas sagatavoties kristībām, I sv. Komūnijai. Pieteikties pie draudzes prāvesta (tālr. 67472299, 29325920).

Darbojas Marijas Leģions: tikšanās otrdienās 7.45 pēc rīta sv.Mises.

Draudzes priesteris apmeklē un sniedz garīgo palīdzību tuvējā Iļģuciema sieviešu cietumā.

Darbojas lūgšanu pulciņi “Dzīvais Rožukronis” (latviešu un poļu valodās).

Draudzes dzīvē aktīvi iesaistās arī Bezvainīgās Jaunavas Marijas Sirds mazo māsu (m. Biruta, mob. tālr.: 6850415; www.honoratki.franciszkanie.pl) un Bezvainīgās Vissvētākās Jaunavas Marijas māsu kalpoņu kongregāciju māsas (www.kalpones.lv).