Aicinājumi

Aicinājumi

Karmels ir liela garīgā ģimene, kura cenšas dzīvot paklausībā Jēzum Kristum un kalpot Viņam sirds šķīstībā un ar taisnu sirdsapziņu. Šo ideālu cenšamies sasniegt, apcerot Kunga likumu, stiprinot savas sirdis Svēto Rakstu meditācijā (lectionem divinam), lai Dieva vārds mājotu mūsu mutēs un sirdīs. Sv. Terēze no Avilas raksta: „Mēs visi, kas nēsājam svēto Karmela habitu, […]