Intervija

Intervija

Baskāju karmelīti – Vissvētākās Jaunavas Marijas no Karmela kalna brāļi Ir pagājuši gandrīz trīs gadi kā Latvijā dzīvo un kalpo karmelītu brāļi. Viņu klosteris atrodas pie Rīgas Sv. Jāzepa baznīcas. Ne tikai draudzes locekļi, bet arī daudzi citi ticīgie tiekas ar brāļiem rekolekcijās vai individuālās sarunās savas ticības padziļināšanai un nostiprināšanai. Tomēr ir daudz cilvēku, […]