Kunga Piedzimšanas Svētki

Kunga Piedzimšanas Svētki

Dievs, tu ik gadus mūs iepriecini ar mūsu atpestīšanas gaidām, dāvā mums to, ka mēs tavu Vienpiedzimušo Dēlu, kuru priecīgi uzņemam kā Pestītāju, varētu droši sagaidīt arī kā Tiesnesi. (Kunga Piedzimšanas Vigīlija, Lūgšana)  Šīs lūgšanas vārdi, kurus priesteris Kunga Piedzimšanas svētku Vigīlijā izsaka visu ap Kristus altāri sapulcējušos vārdā, atklāj mūsu prieku par šo lielo […]