Novenna Svētā Gara godam

Novenna Svētā Gara godam

Novenna Svētā Gara godam, gatavojoties Baskāju karmelītu Ordeņa Krakovas provinces veltīšanai tās Aizbildnim – Svētajam Garam  Ievads Šīs novennas Svētā Gara godam laikā, kas būs kā tieša mūsu kopienu un katra paša sagatavošana Baskāju karmelītu ordeņa Krakovas provinces veltīšanai Tam, kurš ir tās Aizbildnis, ik dienu vēlamies Svētajam Garam, Viņa gaismai, spēkam un mīlestībai uzticēt […]