Kādas lielas mīlestības piedzīvojums

Kādas lielas mīlestības piedzīvojums

Piedāvātā grāmata ar svētās Terēzes no Lizjē tekstiem galvenokārt domāta jauniem cilvēkiem, kas meklē ceļu uz īsto “dzīvības avotu. ” Kursīvā iespiestais teksts ir ņemts tieši no Terēzes rakstiem, pārējais ir pārstāstīts autores vārdiem, daļēji papildinot ar izdomu. Grāmatā cita vidū ir dota shematiska Francijas karte, kurā ir atzīmētas visas ar Terēzes dzīvi saistītās vietas. […]