“Karmela Dievmātes skapulārs”

“Karmela Dievmātes skapulārs”

Kas ir Karmela Dievmātes skapulārs? Kāda ir tā izcelsme? Vai tiešām Jaunava Marija ir solījusi Debesis ikvienam, kas nomirs, tērpies viņas skapulārā? Benediktiešu mūka sarakstītā grāmata „Karmela Dievmātes skapulārs” sniedz skaidras un lakoniskas atbildes uz šiem jautājumiem. Tā piedāvā gan vēsturisku, gan teoloģisku skaidrojumu par skapulāru un tā izcelsmi, kā arī atbild uz dažādiem iebildumiem. […]