Karmela svēto darbi latviešu valodā

“Karmela Dievmātes skapulārs”

Kas ir Karmela Dievmātes skapulārs? Kāda ir tā izcelsme? Vai tiešām Jaunava Marija ir solījusi Debesis ikvienam, kas nomirs, tērpies viņas skapulārā? Benediktiešu mūka sarakstītā grāmata „Karmela Dievmātes skapulārs” sniedz skaidras un lakoniskas atbildes uz šiem jautājumiem. Tā piedāvā gan vēsturisku, gan teoloģisku skaidrojumu par skapulāru un tā izcelsmi, kā arī atbild uz dažādiem iebildumiem. […]“Autobiogrāfiskie manuskripti”

Terēzes no Lizjē “Autobiogrāfiskie manuskripti”, ko pazīstam ar nosaukumu “Kādas dvēseles stāsts”, ir mīlestības stāsts. Stāsts par meiteni, kas audzināta mīlēt Dievu no visas sirds, ar visu dvēseli un visiem spēkiem un kas šajā mīlestībā spēja savā ģimenē saskatīt Baznīcu un savukārt Baznīcā savu ģimeni. Stāsts par jaunieti, kas izvēlējās iestāties Karmela klosterī, lai atrastu […]“Dzīve”

1970. gada 27. septembrī pāvests Pāvils VI pasludināja svēto Avilas Terēzi par Baznīcas doktori un piešķīra viņai mistiskā doktora titulu. Tieši lasot svētās Terēzes darbu Dzīve, slavenā fenomenologa Edmunda Huserla spējīgajā asistentē Edītē Šteinā, vēlākajā moceklē un svētajā, kas 1999. gadā tika izsludināta par Eiropas aizbildni, notika dziļa iekšēja pārmaiņa. Pēc grāmatas izlasīšanas viņa pateica: […]“Pilnības ceļš”

Avilas Terēze ir lūgšanas skolotāja. Lūgšana ir visas kristīgās dzīves neizsīkstošs avots, ceļš uz sirds atjaunotni. „Dievs ir jāatceras vēl biežāk, neka mēs elpojam”, teicis svētais Gregors no Nazjanzas. Taču lūgšanas ceļš nav iespējams bez lūgšanas skolotāja, garīgas skolas un bez gatavības lūgšanu atklāt un ļaut tai sevi pārveidot. „Jo vairāk mēs apzināmies Viņu, ar […]