Svēto portreti II

Svēto portreti II

Ikviens svētais ir neatkārtojams. Asīzes Klāras svētums atšķiras no Avilas Terēzes svētuma, un vēl atšķirīgāks ir Žannas d’Arkas svētums: pirmās divas no viņām dzīvoja kontemplatīvajā klosterī, bet trešā cīnījās kara laukā, taču identiska bija šo jaunavu dedzība, ar kādu viņas visas trīs mīlēja Jēzu un kas šīm nesavtīgajām cīnītājām par Dieva valstības atnākšanu bieži vien […]