Ordeņa vēsture

Par ordeņa vēsturi

Pirmsākumi Karmela ordeņa vēsture aizsākās XIII gs. Palestīnā, Karmela kalnā. Šīs kalnu grēdas augstākā virsotne sniedzas 550 m augstumā. Iestiepjoties jūrā, tā veido līci, kura pretējos krastos atrodas divas senas pilsētas: Haifa un Akko. Atsaucoties uz pravieša Elija un Dievmātes personu, tur krusta karu gājienu laikā no Rietumeiropas ieceļoja latīņu vientuļnieki, veidojot kopienu, kurai Baznīca […]Ordenis Latvijā

Latvijā baskāju karmelīti ieradās 2006. gada 9. septembrī, pēc V.E. kardināla Jāņa Pujāta ielūguma. Sākumā tā bija starptautiska kopiena, brāļi dzīvoja Rīgā, O. Vācieša ielā 6 – Rīgas Katoļu ğimnāzijas Mazajā Seminārā. Tēva Ģenerāla vizitācijas laikā 2007. gadā V.E. kardināls uzticēja karmelītiem Rīgas Svētā Jāzepa Romas katoļu draudzi. 2007. gada 15. oktobrī brāļi pārcēlās uz […]