Skapulārs

Skapulāra zīme

Skapulārs, kuru kā habita virsējo daļu pašreiz nēsā daudzu garīgo ordeņu brāļi un māsas, ir cēlies no darba priekšauta, kas tika izmantots, lai saudzētu klostera apģērbu. To vilka caur galvu. Viena auduma daļa nosedza muguru, bet otra – krūtis. Latīņu vārds ‘scapulare’ nozīmē pleci. Šādā priekšautā varēja noslaucīt netīras rokas vai arī pieturēt ar to […]Skapulāra pieņemšana

Skapulāra uzlikšanas ceremonija Priekšvārds:  Priesteris: Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Visi: Amen P.: Dievs Kungs lai ir ar jums! V.: Kungs ir ar tevi! Vai: P.: Mūsu Kunga Jēzus Kristus, kurš piedzima no Jaunavas Marijas, žēlastība un mīlestība, lai ir ar jums! V.: Kungs ir ar tevi! Dieva vārda lasīšana: (Salamana pamācības […]