Skapulāra pieņemšana

Skapulāra pieņemšana

Skapulāra uzlikšanas ceremonija Priekšvārds:  Priesteris: Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Visi: Amen P.: Dievs Kungs lai ir ar jums! V.: Kungs ir ar tevi! Vai: P.: Mūsu Kunga Jēzus Kristus, kurš piedzima no Jaunavas Marijas, žēlastība un mīlestība, lai ir ar jums! V.: Kungs ir ar tevi! Dieva vārda lasīšana: (Salamana pamācības […]