Aktivitātes

Aktivitātes

Katehēzes nodarbības: bērniem svētdienās plkst. 12.30 (latviešu un krievu valodās). Aicinām ari pieaugušos, kuri vēlas sagatavoties kristībām, I sv. Komūnijai. Pieteikties pie draudzes prāvesta (tālr. 67472299, 29325920). Darbojas Marijas Leģions: tikšanās otrdienās 7.45 pēc rīta sv.Mises. Draudzes priesteris apmeklē un sniedz garīgo palīdzību tuvējā Iļģuciema sieviešu cietumā. Darbojas lūgšanu pulciņi “Dzīvais Rožukronis” (latviešu un poļu valodās). Draudzes […]