Draudzes sludinājumi

Katoļu Kapusvētki Lāčupes Kapos notiks

SVĒTDIEN 2013. gada 18. augustā plk. 14.00

 Rīko sv. Jāzepa draudze

 Kontaktpersona: t. Jaroslavs Nedza OCD

(tālr. 67472299; 29325920)