Dzīve lūgšanā

Priekšvārds

Šī grāmatiņa stāsta par izciliem cilvēkiem, par viņu sastapšanos ar Dievu. Vispirms atskatīsimies uz atsevišķām Vecās Derības epizodēm. Ar katru no tām mēs gribētu akcentēt kādu īpašu dzīves un lūgšanas aspektu, kas arī mums varētu palīdzēt dzīvot labāk, būt tuvāk Dievam. Ari mēs sastopamies ar Dievu gan individuālā lūgšanā, gan kopīgā dievkalpojumā, gan ikdienas dzīvē pildot Dieva gribu.
Īpašu uzmanību pievērsīsim psalmiem, šīm skaistajām lūgšanu pērlēm. Šeit tiks dots tikai īss ieskats. Skolotājs var to papildināt, piemeklējot citus psalmus par katru tēmu.
Jaunās Derības lappuses šai grāmatiņā tiks veltītas tiem cilvēkiem, kas Kristus mācību centušies realizēt savā dzīvē. Mēs ielūkosimies tikai dažu svēto dzīvē un lūgšanā. Skolotājiem šeit ir lielas iespējas neierobežoti papildināt šo svēto pulciņu ar citiem sev mīļiem brāļiem un māsām – saviem aizbildņiem, kas ir debesīs.

Sastādīja Anita Kalniņa