Kādas lielas mīlestības piedzīvojums

Piedāvātā grāmata ar svētās Terēzes no Lizjē tekstiem galvenokārt domāta jauniem cilvēkiem, kas meklē ceļu uz īsto “dzīvības avotu. ” Kursīvā iespiestais teksts ir ņemts tieši no Terēzes rakstiem, pārējais ir pārstāstīts autores vārdiem, daļēji papildinot ar izdomu. Grāmatā cita vidū ir dota shematiska Francijas karte, kurā ir atzīmētas visas ar Terēzes dzīvi saistītās vietas.
Terēze bija gluži parasts jauns cilvēks: iejūsminams, atvērts pret visu labo un skaisto, kas ir pasaulē, atzīšanas un maiguma alkstošs, zinātkārs un vērtējošs, jūtīgs un patstāvīgs. Viņa pazina grūtības un ierobežotību. Ar stipru gribu un ticības spēku viņa pārvarēja katru barjeru savas dzīves ceļā. Tā kļuva par nesalīdzināmu mīlestības piedzīvojumu.
Autore cer, ka ar šīs grāmatas palīdzību daudz jaunu ļaužu Terēzē atklās sev paraugu un ceļvedi, un viņa tiem izrādīsies uzticama draudzene.
Šeit es sirsnīgi vēlos pateikties visiem, kas palīdzējuši grāmatu izdot: garīgajam padomniekam Antonam Šmīda kungam, Terēzes uzņēmuma vadītājam, par konsultācijām satura jautājumos; Petrai Serceskas kundzei par pirmās daļas sagatavošanu un manuskripta uzrakstīšanu, Helgai Vendenburgas kundzei par korektūru un jaunatnes grupai “Die Flamme” (“Liesma”) par iedrošināšanu rakstīt šo grāmatu par jaunību. Es nedrīkstu aizmirst arī pašu Terēzi, kas mani uz šo darbu iekšēji mudināja un tā laikā vadīja. Galu galā tā ir viņas grāmata.

Monika – Marija Štekera,
Terēzes uzņēmuma referente Augsburgā, 1997.gada 19.oktobrī