“Pilnības ceļš”

Avilas Terēze ir lūgšanas skolotāja. Lūgšana ir visas kristīgās dzīves neizsīkstošs avots, ceļš uz sirds atjaunotni. „Dievs ir jāatceras vēl biežāk, neka mēs elpojam”, teicis svētais Gregors no Nazjanzas. Taču lūgšanas ceļš nav iespējams bez lūgšanas skolotāja, garīgas skolas un bez gatavības lūgšanu atklāt un ļaut tai sevi pārveidot. „Jo vairāk mēs apzināmies Viņu, ar kuru sarunājamies, jo auglīgāka ir mūsu lūgšana,” teikusi svēta Terēze.

Lasītajiem tiek piedāvāts pirmais Avilas Terēzes darbs latviešu valodā. Lai ari svētā dzīvoja un rakstīja pirms vairāk nekā 500 gadiem, viņas atstātais mantojums ari šodien ir palicis tikpat jauns un nozīmīgs, saglabājot savu vērtību un aktualitāti. Terēzes darbi Dvēseles pils, Dzīve un Pilnības ceļš tiek uzskatīti par garīgās teoloģijas šedevriem, tiem vienmēr būs paliekoša, īpaša vieta garīgās literatūras pasaulē.

Priesteris Andris Kravalis

Virsrakstu “Pilnības ceļš” izdomāja pati autore, lai gan no sākuma viņa to sauca par Grāmatiņu vai par Tēvs mūsu, vai pat piedēvēja tai vēl vispārīgāku nosaukumu – Atziņas un padomi.

Runājot par lūgšanu, Terēze mums nestāsta par to, kas tajā ir otršķirīgs, – par apkārtējo vidi, ķermeņa stāvokli utt. Viņa runā par būtisko, par to, ko cilvēkam nozīmē atrasties dievišķā noslēpuma priekšā. Cilvēks ir sadraudzības un atvērtības noslēpums, un tas ir tāpēc, ka viņš spēj atvērties beznosacījumu mīlestībai, un šī iemesla dēļ viņam ir jāatraisās no jebkādas pieķeršanās, pat no sava personīgā “es”.

Pirmās “Pilnības ceļa” nodaļas ir plaši pazīstamas, jo tajās, pēc tam, kad ir izstāstījusi, kāpēc bija vajadzīga šāda veida klostera dzīves reforma, Terēze runā par to, kā mums citam cits jāmīl, kā jāatraisās no radītām lietām un jāiemanto pazemība.

“Pilnības ceļa” otrā daļa ir svētās Terēzes komentārs “Tēvs mūsu” lūgšanai – tajā viņa skaidro lūgšanas dzīvi, sākot no meditācijas līdz tās pēdējai pakāpei, kas ir kontemplācija, kurā ikviens var piedzīvot to, kā Dievs nesavtīgi un ar mīlestību ienāk cilvēka dzīvē.

Nodaļu epigrāfos lasītājs var atrast kompaktu katras nodaļas satura izklāstu.

Domāju, šie ievadvārdi ir pietiekami, lai ikvienu ievadītu Terēzes grāmatas aizrautīgā lasīšanā.

Tēvs Fransisko Brandle OCD (Francisco Brāndle OCD) Avilā, Sv. Terēzes karmelītu tēvu klosterī