“Karmela Dievmātes skapulārs”

Kas ir Karmela Dievmātes skapulārs? Kāda ir tā izcelsme? Vai tiešām Jaunava Marija ir solījusi Debesis ikvienam, kas nomirs, tērpies viņas skapulārā?

Benediktiešu mūka sarakstītā grāmata „Karmela Dievmātes skapulārs” sniedz skaidras un lakoniskas atbildes uz šiem jautājumiem. Tā piedāvā gan vēsturisku, gan teoloģisku skaidrojumu par skapulāru un tā izcelsmi, kā arī atbild uz dažādiem iebildumiem. Grāmatā lasāmas spēcīgas liecības par to, kā skapulāra valkātāji ir piedzīvojuši īpašu Dievmātes aizsardzību un gādību.

Francijas karalis Luijs XIV (svētais Luijs), pāvests Jānis Pāvils II un daudzi, daudzi citi ir vēlējušies uzticēt savu zemes dzīvi un mūžīgo likteni Jaunavas Marijas aizbildniecībai, nēsājot Karmela Dievmātes skapulāru. Šāda iespēja ir dota arī ikvienam no mums.

No franču valodas tulkojusi Kristīne Ķirule