Kristīgās kultūras institūts

KRISTĪGAIS KULTŪRAS INSTITŪTS. EDĪTES ŠTEINAS FORUMS

Adrese: O. Vācieša iela 6, Rīga, LV-1004
Tālr.: +371 29265478
Fakss: +371 7612646 7612646
E-pasts: kki@e-apollo.lv

DIBINĀŠANA

Kristīgais kultūras institūts tika svinīgi atklāts 2000. gada janvārī, tomēr tā darbs ir aizsācis jau iepriekš – kopš 1999. gada regulāri tiek organizēti semināri, lekcijas un dažādi sarīkojumi.

DARBĪBA

Kristīgās kultūras institūta lekcijās tiek skartas visdažādākās jomas – filozofija, teoloğija, kristietības un citu reliğiju vēsture, izglītība, kultūra, ētika un sociālā sfēra. Rīkotie pasākumi sekmē pieaugušo tālākizglītību dažādos sabiedriskās dzīves jautājumos. Viens no institūta svarīgākajiem uzdevumiem ir ekumenisko kontaktu veicināšana. Institūtā lekcijas lasa lektori no Latvijas, kā arī ārzemju vieslektori. Mūsu lektoru vidū ir bijuši profesori no Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes, Katoļu Teoloğijas Institūta, Reliğijas Zinātņu Institūta, Pontifikālā Bībeles Institūta Romā, no Berlīnes un Magdeburgas Katoļu akadēmijām, Parīzes Universitātes, Jiveskilas Universitātes Somijā u.c. augstskolām. Veiksmīga sadarbība veidojas ar Vācijas katoļu akadēmijām. Kopā ar Berlīnes un Magdeburgas Katoļu akadēmijām tiek regulāri organizēti vācu valodas skolotāju semināri gan Latvijā, gan Vācijā. Institūta rīkotās lekcijas notiek darbdienu vakaros dažādās Rīgas vietās – Kardināla Julijāna Vaivoda svētdienas skolā, Reliğijas Zinātņu institūtā, Rīgas Katoļu ğimnāzijā, Rīgas Latviešu biedrībā u.c. Lekciju mērķauditorija ir ļoti plaša – lekcijas paredzētas visiem, kuriem rūp mūsu sabiedrība un valsts. Rīkotie pasākumi ir bezmaksas. Mēs priecājamies par ikvienu, kas ierodas pie mums. Lekciju un sarīkojumu laiks un temati tiek publicēti laikraksta “Diena” pielikumā “Izklaide”, rubrikā “Sarīkojumi”; sludinājumi atrodami arī Rīgas katoļu baznīcās, Lutera akadēmijā, Latvijas Universitātē u.c.