Māsas Benediktas mūža svētsolījumi

Piekrīti būt Dieva mīlēts

2008 gada 14. jūnijā Rīgas Katoļu ģimnāzijas kapelā tika svinēts īpašs notikums. Šajā dienā māsa Marija Benedikta no Svētā Gara salika mūža svētsolījumus.
Svētku diena sākās ar svinīgu Sv. Misi, kuras laikā māsa uz mūžu atdeva un uzticēja savu dzīvi Dievam. Sv. Misi celebrēja V. E kardināls Jānis Pujats, klāt esot vairākiem priesteriem un ordeņu tēviem no dažādām draudzēm.
Kardināls savā uzrunā katram ticīgajam atgādināja par lielāko bausli, kas ir Dieva mīlestība, kā arī par mūsu garīgās dzīves nozīmi un vērtību.
Garīgajā dzīvē Dieva prāta jeb Dieva gribas pildīšanu uzskata par īsto pazīmi, kas norāda, ka cilvēks mīl Dievu. Kardināls vēlējās uzsvērt adorācijas nepieciešamību katra ticīga cilvēka dzīvē, jo tieši Vissvētākā Sakramenta priekšā Kristus pārveido savus ticīgos iekšēji. Uzrunājot klātesošos, kardināls mudināja nebaidīties atzīt savus vājuma brīžus un arī tos uzticēt Dievam. Kungs nāk mums palīgā mūsu nespēka brīžos. „Piekrīti būt Dieva mīlēts,” teica V. E. Jānis Pujats. Sv. Mises laikā māsas Marijas Benediktas vecāki pieveda savu mīļo bērnu pie Esenes klostera priekšnieces Marijas Jozefas, izsakot savu gatavību un vēlmi dāvāt savu meitu Baznīcai. Māsa Marija Benedikta salika šķīstības, nabadzības un paklausības solījumus mātes Marijas Jozefas rokās. Pēc Sv. Mises bija iespēja sveikt māsu Mariju Benediktu un kopā uzkavēties pie svinību galda.
Māsa Marija Benedikta 1997. gadā konvertējās katoļticībā un pieņēma pirmo svēto komūniju tieši šajā kapelā. Viņai bija ļauts izvēlēties, kur salikt mūža solījumus – Vācijā Esenē vai Latvijā. Māsa Marija Benedikta izvēlējās vietu, kas saistās ar viņas pirmo satikšanos ar Kungu. Par to, kā māsa atklāja savu aicinājumu uz klostera dzīvi, viņa teica: „Sirdī jutu, ka Dievs mani aicina, un mums katram ir dota izvēle atbildēt ar „jā” vai „nē”, un es izvēlējos teikt „jā” šim aicinājumam”. Augustā māsas dosies uz Vāciju ar cerību un lūgšanām, ka jau pavasarī varēs atgriezties Latvijā un palikt klosterī Ikšķilē.
Pastāstiet, lūdzu, kā Jūs izvēlējāties šādu sevišķu dzīves ceļu?
Tas bija Dieva aicinājums, ko es dziļi saklausīju savā sirdī un kuram nespēju pateikt – nē. Tā bija Viņa bezgalīgā mīlestība, kas mani aicināja un mana vienīgā vēlme bija atbildēt šai Dieva mīlestībai ar savu mīlestību.
Vai šo izvēli ietekmēja kāds piemērs no citu cilvēku dzīves, no svētajiem vai no Jūsu ģimenes?
Tā bija mazā svētā Terēze no Bērna Jēzus. Viņas dvēseles stāstu lasot, es sapratu, ka tas ir arī mans ceļš.
Kādas ir izjūtas šajā brīdī?
Ir dziļa laime, kas valda sirdī. Prieks, kas vēlas apņemt visus cilvēkus pasaulē.
Ko Jūs varat pateikt tiem cilvēkiem, kuri savā sirdī izjūt aicinājumu pilnībā atdot sevi Dievam?
Nevajag baidīties! Ja tiešām Dievs aicina, ja tā ir Viņa griba, tad droši var sacīt – jā, Kungs, es nāku!

Līga Malāne, KBV Nr. 12(348). 2008. gada 28. jūnijā, Aigars Brikmanis,
Vatikāna Radio