Svētcelojums uz Poliju – iespaidi

Laikā no šā gada 27. līdz 31. augustam 48 cilvēku grupa no Rīgas devās svētceļojumā uz Poliju. Svētceļojumu organizēja Rīgas Sv. Jāzepa draudzē strādājošie Karmelītu tēvi. Piecu dienu laikā guvām kaut nelielu priekšstatu par Varšavu, Krakovu, Čenstohovu, Ņiepokaļanovu, Vadovici, Černu, Kalvāriju. Ceļā mūs vadīja t. Maksimiliāns OCD, kurš nemitīgi rūpējās par mūsu garīgo un fizisko labklājību. Lūgšanām un iespaidiem bagātā ceļojuma laikā garīgi tikāmies ar Latvijā labi zināmiem un godinātiem svētajiem – t. Maksimiliānu Kolbi OFM, t. Rafalu Kaļinovski OCD, m. Faustīni Kovaļsku, svētīgo Jāni Pāvilu II. Īpašu pārdzīvojumu izjutām, lūdzoties Čenstohovas Dievmātes brīnumdarītājas svētgleznas priekšā. Daudz žēlastību guvām arī caur Nemitīgās palīdzības Dievmātes aizbildniecību, kuru pagodinājām lielajā un skaistajā svētnīcā Javožno – t. Maksimiliāna OCD dzimtajā pilsētā. Lielu iespaidu uz svētceļniekiem atstāja Krakova ar tās daudzajiem dievnamiem, jo īpaši, Vāveles katedrāli, kurā kronēti Polijas karaļi, bet tagad atdusas vairāku svēto relikvijas. Spilgtā atmiņā visiem palikusi Polijas sakoptā vide, apstrādātie lauki un krāšņā daba.

Savos iespaidos par svētceļojumu dalās tā dalībnieki:

Devos savā pirmajā svētceļojumā uz Poliju, šī zeme man ir ļoti tuva, jo manas dzimtas saknes saistās ar to. Mana bērnība un jaunība aizvadīta, lūdzoties kopā ar savu māti poļu valodā.
Mani aizkustināja poļu tautas lielā Dieva mīlestība un Vissvētākās Jaunavas Marijas godināšana, kā arī lielā mīlestība pret savu zemi. Vērojot apkārtni pa autobusa logu, ik pēc neliela attāluma redzēju ceļmalās uzstādītus, ziediem rotātus krustus.
Labi pārdomātais svētceļojums, kura laikā autobusā mijās rožukroņa lūgšana ar filmām par Dievmātes, sv. Faustīnes, svētīgā pāvesta Jāņa Pāvila II, mātes Terēzes, sv. Ritas un sv. Antonija dzīves stāstiem, radīja lielu pārdzīvojumu sirdī un stiprināja ticību. Ikviena apmeklētā svētvieta – gan Ņiepokaļanovā sv. Maksimiliāna Kolbes veidotajā klosterī ar vienkāršo kapelu, gan karmelītu klosteris Černā, gan sv. Faustīnes klosteris, kurā pagodinājām viņas relikvijas, gan svētīgā pāvesta Jāņa Pāvila II dzimtā pilsēta Vadovice ar viņa valkāto skapulāru sv.Jāzepa karmelītu baznīcā, gan skaistā Kalvārijas katedrāle, kur arī mēs kaut nedaudz centāmies sajust Jēzus krusta ceļa smagumu – dziļi aizkustināja un lika pārdomāt mūsu dzīves būtību. Saviļņoja mūsu svētceļojuma garīgā vadītāja stāstījums par viņa dzimtās pilsētas Javožno Nemitīgās palīdzības Dievmātes sanktuārija celtniecību.
Ceļojuma nobeigumā Čenstohovas Dievmātes apmeklējums, kur pārdomājām Jēzus ciešanas, visi kopā ejot krustaceļu. Lūdzos par sevi un saviem bērniem un centos kaut nedaudz iepriecināt Dievmāti, uz ceļiem ejot ap Dievmātes svētgleznas altāri.
Pēc šī svētceļojuma ir liela vēlēšanās pašai censties būt labākai, vairāk mīlēt savus tuvākos. Ļoti vēlos labi apgūt savas mātes dzimto poļu valodu. Ļoti lūdzu Dievmāti un Žēlsirdīgo Jēzu, lai dāvā man izturību izpildīt visus manus labos nodomus.

Pateicībā Jēzum un Dievmātei par dāvātajām žēlastībām – Franciska Ozoliņa

Gribētos sākt savus iespaidus par svētceļojumu ar vārdiem no poļu dziesmas “Kraj rodzinny”: Daleko, daleko, za morzem, daleko przepiękna kraina, kraj rodzinny matki mej.
Brauciens bija ļoti neparasts un svētīgs. Labi organizēts un mēs ikviens varējām izbaudīt svētceļojuma garīgā vadītāja t. Maksimiliāna mīlestību un gādību. Šķiet, arī grupa centās atbildēt ar to pašu, tādēļ grupā valdīja savstarpēja cieņa un sapratne. Tā ir ļoti svarīga lieta, izbraucot tālāku ceļu tik lielam cilvēku skaitam. Garlaikoties laika arī nebija, bijām pietiekami aizņemti gan lūgšanā, gan izziņā.
Gribētu piebilst, ka bija jūtams paša svētceļojuma vadītāja lepnums un patriotisms par savu dzimto zemi – Poliju. Tā kā esmu diezgan aktīva braucēja un braucienu organizētāja, un kādreiz “RELAKS TŪRE” neoficiālā gide, novērtēju svētceļojuma organizētāja darbu ar visaugstāko atzīmi. Novēlu panākumus un izturību nākamajos braucienos. Lai veicas! Wszystkiego najlepszego!

Pateicībā un Dieva žēlastības vēlot, Lilija Malevica

Man lielu prieku sagādāja iespēja katru dienu skaitīt Rožukroņa visas daļas, pie tam katru noslēpumu savā nodomā – turp braucot lūdzoties, bet atpakaļ braucot pateicoties. Un šī lūgšana nebija nogurdinoša, jo bija veiksmīgi sadalīta visas dienas garumā.
Katru dienu piedalījāmies arī sv. Misē. Un paguvām īsā laikā apskatīt arī daudzas skaistas baznīcas, kā arī saņēmām daudz informācijas par Poliju un tās svētvietām.

Anna Ribokas

Priecē tas, ka visa brauciena laikā es tik tiešām jutos kā svētceļojumā, nevis vienkāršā ekskursijā. Nekad iepriekš nebiju lūgusies tik intensīvi un tik lielā grupā, tāpēc, reizēm (lūgšanu laikā) mani pārņēma tāda sajūta, it kā mēs braucam cauri apdzīvotai vietai un aiz mums paliek tāda kā milzīgas mīlestības, labestības aura – kā kādreiz multfilmās esmu redzējusi, ka izejot cauri nedzīvam mežam, tas atplaukst ziedos … Tās sajūtas manī bija tādas, ka mēs ar savu lūgšanu spējam izlūgt Dieva žēlastības, lai apkārtējā pasaule kļūtu labāka, un tā arī notiek …
Mani ļoti patīkami pārsteidza vai pareizāk – iepriecināja tas, cik ļoti sirsnīgi mūs uzņēma klosteros. Sevišķi patika ekskursijas un stāsti par klosteru Dievnamiem. Ļoti patika kā un ko runā Černas klostera “gids” – tēvs Ričards.
Vislielāko iespaidu uz mani atstāja divas baznīcas – jaunākās. Lagevnikos Dieva Žēlsirdības sanktuārijs un Nemitīgās palīdzības Dievmātes sanktuārijs Jaworzno. Katra no tām manī radīja atšķirīgas un kopīgas sajūtas. Ja visi pārējie Polijā redzētie Dievnami man likās tādi “pareizi” – seni, ļoti krāšņi un caurcaurēm piepildīti ar lūgšanām un Dieva klātbūtni, tad šie abi likās tādi gaiši un plaši, kuriem “vēl viss priekšā”, kuri vēl ir “jāpiepilda” ar lūgšanām….
Un, kas man likās ļoti jauki, ka visi Dievnami bija cilvēku apmeklēti, ka tie nav tikai kultūrvēsturiski pieminekļi, bet gan ir vietas, kur tikties ar Dievu.
Braucot pa Poliju, mani pamazām pārņēma sajūta, ka šī valsts ir īpašā Dieva aizsardzībā, jo tās iedzīvotāji ir tik dievbijīgi.

Zanda Brante

Slavēju mīļo Dievu par šo brīnišķo svētceļojumu! Par Viņa Tēvišķo gādību ceļā. Viss, ko ceļā piedzīvoju, ir liela dāvana. Mums bija dota iespēja apmeklēt vietas, kas ir nozīmīgas mūsu draudzē strādājošajiem Tēviem Karmelītiem – Černu, Vadovici, Javožno. Ļoti patīkami bija pabūt vietās, kurās dzimuši, kalpojuši un atstājuši sava svētuma piemiņu poļu tautas Svētie un Svētīgie. Mēs varējām priecāties par sv. Rafala Kaļinovska, sv. Maksimiliāna Kolbes, sv. Faustīnes, svētīgā Jāņa Pāvila II, sv. Staņislava un daudzu citu Polijas svēto garīgo klātbūtni.
Neaizmirstama ir Čenstohovas Dievmātes mīlestības pilnā klātbūtne. Es noteikti atgriezīšos man tik dārgajā Polijas zemē! 

Inga Čepikova 

Šis svētceļojums man bija dāvana no Dieva, jo tas nebija ne plānots, ne arī domās izauklēts. Par to es pateicos Dievam.
Visu ceļojuma laiku man bija brīnišķīga sajūta, ka mani kāds vada, bet es tikai pakļaujos. Nekad visas dienas garumā nebiju skaitījusi visus Rožukroņa noslēpumus. Tas ļoti palīdzēja visas dienas garumā būt Jēzus tuvumā savā sirdī.
Pateicos Dievam par iespēju Ņepokaļanovā apmeklēt sv. tēva Maksimiliāna Kolbes kapelu, muzeju. Savas dzīves laikā viņš vēlējās darīt saprotamus Bezvainīgās Jaunavas Marijas noslēpumus. Viņa mīlestība uz Dievmāti palīdzēja man tuvāk iepazīt viņu. Tik ļoti lielā vienkāršībā un pieticībā ir dzīvojis šis svētais tēvs Maksimiliāns Kolbe.
Spilgtā atmiņā paliks tikšanās ar mūku t.Rihardu Černas Karmelītu klosterī. Viņa sacītais man lika daudz ko pārdomāt – kā es dzīvoju ikdienā, vai mans skats vienmēr ir pie Dieva, jo, kas ir manu acu priekšā, tā es vērtēju katru situāciju un pēc tā arī dzīvoju. Pats svarīgākais ir pilnīga atdeve Dieva gribai, tā es piepildu savu dvēseli ar Dieva mīlestību, kura man palīdz dzīvot.
Krakova man paliks atmiņā ar māsu Faustīni, ar viņas kalpošanu un pazemīgo dzīvi. Šī svētā man ir īpaši mīļa. Izjutu ļoti dziļu dievbijību, skūpstot viņas relikvijas, pieskaroties šim svētumam.
Pateicība Dievam par iespēju redzēt Jāņa Pāvila II dzīves vietu Vadovicē. Kad Jānis Pāvils II bija Rīgā, viņš mani svētīja un sniedza roku – to atceros vēl šodien. Īpaši mīļi un skaisti, ka mūsu garīgais vadītājs mūs visus pacienāja ar Jāņa Pāvila II mīļāko gardumu – ‘kremowki’ – kas tik tiešām bija gards.
Kalvārijā Krusta ceļā pārdomāju visu savu dzīvi, izdzīvojot to kopā ar Jēzu. Paldies, Tev Jēzu!
Pēdējā apstāšanās vieta – Čenstohova. Tikšanās ar Dievmāti man bija ļoti, ļoti īpaša. Kad uz ceļiem izrāpoju apkārt Dievmātes svētbildei, mans ķermenis izjuta īpašu pieskārienu, ko vārdos grūti izteikt. Bija tāda sajūta, ka Dievmāte dziedina manu miesu un dvēseli.
Pateicos Dievam un visiem, kuri organizēja šo svētceļojumu, par iespēju redzēt šo brīnumskaisto Dieva zemi, kurā tik ļoti mīl Dievu un Dievmāti.

Pateicībā un Kristus mīlestībā – Benita Blanka

Я думала, что поездка в Польшу будет интересной, но что на самом деле оказалось, она превзошла все мои ожидания. В Польше я была первый раз, хотя являюсь полькой.
По дороге мы видели много лесов и гор, а среди них, как грибочки разместились домики двух и трёх этажные. Все ухоженные, утопающие в цветах. Там нет заброшенных домов, панорама очень красивая.
У дороги очень много крестов. Много монастырей, больших, великолепных храмов. Очень радует, что в Польше живёт так много людей верующих и прославляющих Бога. Я сделала такой вывод, что Господь даёт большую благодать тому народу, который семьями прославляет Бога. Такой является Польша. Люди, живущие в Польше, любят свою страну. Благодарение Богу!
Во время паломничества мы побывали в Калварии – в монастыре на горе, который посещают очень много паломников. Великолепный вид.
В Вадовице у нас была возможность остановится в монастыре Отцов Кармелитов. Мы посмотрели дом, в котором родился Отец святой Иоанн Павел II. В храме Матери Божьей Неустанной помощи в Явожно мы обходили алтарь на коленях, молясь о своих проблемах. И Матерь Божья услышала мою боль и сразу дала мне ответ. Благодарение Богу!
В храме в Ченстохове мы тоже доверили свои проблемы Матери Божией. Как нам рассказывали, в этом храме происходят чудеса исцеления – люди, которые приходят на костылях, обратно уходят исцелёнными. Как свидетельство на стенах развешены очень много костылей.
Во время открытия Иконы Матери Божией, которое происходит при звуке органа, труб и Гимна, ликует весь храм. Также при закрытии. И так каждый день. Торжественно, красиво, впечатлительно. С какой любовью Польский народ прославляет «Чарна Мадонна»!
По дороге мы много молились за всех и за всё. А также посмотрели очень интересные, поучительные фильмы.
Мне очень нравится ездить в паломничество по святым местам. В таких поездках люди становятся чище, добрее, светлее и учатся любить друг друга. А это очень здорово!
Во время этого паломничества я лично получила огромную благодать Божию. Благодарение Богу!

Vissv. Trīsvienības draudzes un Rīgas Sāpju Dievmātes draudzes locekle Valentīna Žoludeva