Svēto portreti, Kāda svēta ģimene

Sērijas Svēto portreti otrajā grāmatā Kāda svēta ģimene izcilais karmelītu autors tēvs Antonio Sikari OCD iepazīstina ar neparastiem vecākiem – Zēliju Gerēnu un Luī Martēnu, kuri pēc pāvesta Benedikta XVI lēmuma 2008. gada 19. oktobrī tika atzīti par svētīgiem. Konrāds de Mēsters viņus nosaucis par rožu krūmu, uz kura izplaucis izcils zieds – svētā Terēze no Bērna Jēzus. Kopā ar vecākiem – arī pati Terēze un viņas portrets.

 Kopš Terēzes no Lizjē nāves ir pagājuši 111 gadi. Šis laiks ir bijis viņas uzvaras gājiens – „mazā Terēze”, karmelīte, kas nomira 24 gadu vecumā, 1925. gadā tika pasludināta par svēto („par izcilāko mūsdienu svēto”, kā teicis sv. Pijs X), tad par katoļu misiju aizbildni (1927) un Baznīcas doktori (1997).Un, lūk, 2008. gada 19. oktobrī Terēze guva vēl vienu jauku panākumu – Baznīca oficiāli atzina arī viņas vecāku Zēlijas Gerēnas un Luī Martēna svētumu.Tā viņu trīs portreti kļūst par vienu – par kādas svētas ģimenes portretu. Tos lasot kopā, būs vieglāk pamanīt to, ka svētums pilnībā ir gan Dieva žēlastība, gan arī dāvana, kurā varam savstarpēji dalīties.Šī izdevuma mērķis ir atgādināt visiem kristiešiem, ka Jēzus, viņu Mācītājs un Kungs, tos aicina ne tikai uz individuālu svētumu, bet arī uz ģimenes svētumu.Tas mūsdienu pasaulei ir ārkārtīgi nepieciešams.

Tēvs Antonio Sikari