Aktivitātes – Baskāju karmelīti Latvijā

Aktivitātes

  • Katehēzes nodarbības: bērniem svētdienās plkst. 12.30 (latviešu un krievu valodās). Aicinām ari pieaugušos, kuri vēlas sagatavoties kristībām, I sv. Komūnijai. Pieteikties pie draudzes prāvesta (tālr. 67472299, 29325920).
  • Darbojas Marijas Leģions: tikšanās otrdienās 7.45 pēc rīta sv.Mises.
  • Draudzes priesteris apmeklē un sniedz garīgo palīdzību tuvējā Iļģuciema sieviešu cietumā.
  • Darbojas lūgšanu pulciņi “Dzīvais Rožukronis” (latviešu un poļu valodās).
  • Draudzes dzīvē aktīvi iesaistās arī Bezvainīgās Jaunavas Marijas Sirds mazo māsu (m. Biruta, mob. tālr.: 6850415; www.honoratki.franciszkanie.pl) un Bezvainīgās Vissvētākās Jaunavas Marijas māsu kalpoņu kongregāciju māsas (www.kalpones.lv).