Baskāju karmelīti Latvijā – Baskāju karmelīšu māsas dzīvo klauzūrā, vienkāršībā un nabadzībā, lūdzoties it sevišķi par tautu, kuras vidū dzīvo. Viņas gūst iztikas līdzekļus, strādājot roku darbu, arī cepot hostijas.

Video

parallax background

Karmels ir kāpšana augšup uz patiesību, tiekšanās uz vienotību ar Dievu. Karmels nozīmē nemitīgi meklēt To, kurš kādreiz ļāva sev pieskarties, bet tad paslēpās. Tas ir ceļš pāri kalniem un ielejām, cauri tumšiem mežiem un ziedošām pļavām, ieklausoties maigi čalojošos strautos un spēcīgās vēja brāzmās, līdz tiks sasniegts kristāldzidrais avots. Karmels ir Jēzus nemitīga iepazīšana, kam jākļūst par mūsu dzīves skaistāko piedzīvojumu.

parallax background

PAMATDEVĪZE: Zelo zelatus sum pro Domino Deo exercituum (Degtin es esmu aizdedzis savā centībā Kungam, Dievam Sabaotam (sal. 1 Ķēn. 19,10))

Latvijā baskāju karmelīti ieradās 2006. gada 9. septembrī, pēc V.E. kardināla Jāņa Pujāta ielūguma. Sākumā tā bija starptautiska kopiena, brāļi dzīvoja Rīgā, O. Vācieša ielā 6 - Rīgas Katoļu Gimnāzijas Mazajā Seminārā. Tēva Ģenerāla vizitācijas laikā 2007. gadā V.E. kardināls uzticēja karmelītiem Rīgas Svētā Jāzepa Romas katoļu draudzi. 2007. gada 15. oktobrī brāļi pārcēlās uz māju, kura atrodas pie viņiem uzticētās baznīcas - Embūtes ielā 12. Pašlaik Latvijā dzīvo trīs karmelītu tēvi no Krakovas provinces.