Dievkalpojumi – Baskāju karmelīti Latvijā

Dievkalpojumi

Rīgas sv. Jāzepa Romas katoļu draudze

Svētās Mises:

Darbdienās: 7:15 un 18:00

Svētdienās un svētku dienās:

  • 9:00 poļu valodā
  • 11:00 (summa) latviešu valodā
  • 18:00 latviešu valodā – ar bērnu un jauniešu piedalīšanos
  • Grēksūdze – pirms katras Sv. Mises
  • Vissvētākā sakramenta adorācija mēneša pirmajā svētdienā 7.30 – 11.00 pirmdienās 18.30 - 19.15