Bērniņa Jēzus karmelītes – Baskāju karmelīti Latvijā

Bērniņa Jēzus karmelītes

Devīze: “Manas debesis būs darīt labu virs zemes”

(Kongregācijas debesu aizbildnes Terēzes no Bērna Jēzus vārdi)

Bērniņa Jēzus māsu karmelīšu kongregācija
Congregatio Sororum Carmelitanarum Infantis Jesu

Adrese Rīgā: Meža prospekts 86, LV-1005
+371 20159328 (m. Deogrācija)

Adrese Jelgavā: Katoļu iela 11, LV – 3001
+371 29871737 (m. Tabita)

Lodzas provinces provinciālās mājas adrese:

ul. Złocieniowa 38, 91-358 Łodz
+48 42 6592496
www.karmel.sosnowiec.opoka.org.pl

 

DIBINĀŠANA

Bērniņa Jēzus māsu karmelīšu kongregācija dibināta Polijā 1921. gada 31. decembrī, kad tika ieğērbtas pirmās māsas. Dibinātāji ir baskāju karmelītu Polijas provinciāls tēvs Anzelms no sv. Andreja Korsini (Matejs Gondeks) un māsa Terēze no sv. Jāzepa (Janīna Kieročiņska). Kopiena dibināta, saskatot nepieciešamību pēc kontemplatīvi apustuliskas apvienības, kas nestu Karmela garu morāli un materiāli nolaistos, pamestos nostūros.

AICINĀJUMS (HARIZMA) UN GARĪGUMS

Pirmais un svarīgākais aicinājums ir savienošanās ar Dievu. Katru dienu aptuveni 5 stundas tiek pavadītas kapelā lūdzoties. Tiek uzsvērts, ka lūgšana – būšana kopā ar Kungu – nebeidzas, izejot no kapelas, t.i., tā turpinās arī apustuliskajā darbā. Māsas apzinās Dieva klātbūtni ik brīdi, katrā darbā un situācijā, kas savukārt palīdz labāk sagatavoties lūgšanai, kamēr sirsnīga saruna ar Dievu padara auglīgu māsu apustulātu. Kongregācijas harizma ir sv. Terēzes no Lizjē “garīgās bērnības taciņa”1, kas ir paļāvības un uzticēšanās Dievam ceļš un kas izpaužas pazemībā un upurī, vienkāršībā, priecīgā apustulātā šīs zemes “mazo cilvēku” vidū. Tādā garā māsas ar prieku un atklāti tiecas izdzīvot savu aicinājumu.

SASTĀVS

Bērniņa Jēzus māsas karmelītes ir sieviešu kongregācija. Šajā kongregācijā ir apmēram 500 māsu.

IESTĀŠANĀS (FORMĀCIJA)

Jaunietes vecumā no 17 līdz 35 gadiem, kuras sajutušas sirdī Dieva aicinājumu uz dzīvi šajā kongregācijā, var lūgt atļauju iestāties. Praktiski tas nozīmē kontaktēšanos ar māsām Latvijā, lai vēlāk varētu sastapties ar priekšniecību Polijā. Iesākuma formācijas laiku, kas ilgst vismaz 3 gadus, ikviena māsa pavada Polijā.

DARBĪBA

Galvenā aktivitāte ir lūgšana. Māsas īpaši lūdzas par priesteriem. Tāpat tiek veikta bērnu, jauniešu, pieaugušo katehēze draudzēs; noris darbs draudžu sakristejās, kancelejās. Māsas organizē rekolekcijas, gara sakopotības dienas. Polijā kongregācijai ir vairāki bērnudārzi un rekolekciju māja.

KANONISKAIS STATUSS

  • 1927. gadā Bērniņa Jēzus māsas apstiprināja Čenstohovas diecēzes bīskaps.
  • 1933. gadā tās pašas diecēzes bīskaps ordinārijs Teodors Kubina apstiprināja šai kongregācijai tēva Anzelma Gondeka sagatavoto konstitūciju.
  • 1958. gadā šo kongregāciju apstiprina Svētais Krēsls.
  • Pēc Vatikāna II koncila kongregācijas konstitūcija tika daļēji pārstrādāta un pēdējā tās apstiprināšana notika 1985. gada 25. decembrī.
  • 1990. gada kapitula ğenerālsanāksmē šo kongregāciju sadalīja trijās – Vroclavas, Krakovas un Lodzas – provincēs.
  • Latvijā esošās mājas ir pakļautas kongregācijas Lodzas provincei.