“Dzīve”

1970. gada 27. septembrī pāvests Pāvils VI pasludināja svēto Avilas Terēzi par Baznīcas doktori un piešķīra viņai mistiskā doktora titulu. Tieši lasot svētās Terēzes darbu Dzīve, slavenā fenomenologa Edmunda Huserla spējīgajā asistentē Edītē Šteinā, vēlākajā moceklē un svētajā, kas 1999. gadā tika izsludināta par Eiropas aizbildni, notika dziļa iekšēja pārmaiņa. Pēc grāmatas izlasīšanas viņa pateica: „Tā ir patiesība!” – un pieņēma kristietību. Iesaku šo darbu izlasīt visiem patiesības un Dieva meklētājiem, visiem, kas vēlas padziļināt savu garīgo dzīvi.

 

Zbigņevs Stankevičs Rīgas arhibīskaps metropolīts