Dzīve un kalpošana – Baskāju karmelīti Latvijā

Dzīve un kalpošana