1.kursa semināristi – Baskāju karmelīti Latvijā

1.kursa semināristi

Šodien uz Sv.Misi plkst. 11:00 mums pievienojās 1.kursa semināristi no Rīgas Garīgajā Seminārā ar savu moderatoru.
Lūgsim par jaunajiem semināristiem, lai Dievs svētī viņus un dāvā žēlastības, kas ceļā nepieciešamas!