Jaunumi – Baskāju karmelīti Latvijā

Jaunumi

30 maijs 2020

Svētā Gara nosūtīšanas svētki

Kristus ir augšāmcēlies! Mani dārgie, šodien mēs svinam Svētā Gara nosūtīšanas svētkus. Kā mēs zinām, Viņam ir ļoti liela loma kristieša dzīvē. Sv. Pāvils mums atgādina: […]
23 maijs 2020

Lieldienu VII svētdiena

Kristus ir Augšāmcēlies! Mani dārgie, šodienas Evaņģēlijā Jēzus, lūdzoties savam Tēvam, vēlas, lai visi Viņam uzticētie cilvēki, sasniegtu debesu valstību. Jēzus izsaka dažus lūgumus, kuri ir […]
21 maijs 2020

Kunga Debeskāpšanas svētki

Mani dārgie! Tur ir valstība, uz kuru uzkāpa Jēzus, un arī mēs esam aicināti uz to. Kā tur nokļūt? Jēzus atstāja mums priekšrakstus. Lai priekšraksti būtu […]
17 maijs 2020

Lieldienu VI svētdiena

Kristus ir Augšāmcēlies! Mani dārgie, kad mums kristiešiem pēdējā laikā arvien vairāk ar noteiktību ir jānostājas Kristus pusē, tad tas savukārt noved pie vajāšanām un ciešanām. […]
9 maijs 2020

Lieldienu V svētdiena

Kristus ir augšāmcēlies! Mani dārgie, domāju ka ikviens no mums ir uzdevis vai uzdod sev jautājumu: Kāds ir Dievs? Jau no bērnības mēs vēlamies zināt, kā […]
7 maijs 2020

Patiesa pazemība

Rakstot par trim garīgās dzīves svarīgiem balstiem, sv. Terēze no Jēzus, kā trešo piemin patieso pazemību. Bet kā pati saka, lai gan to min pēdējo, tā […]
3 maijs 2020

Labā Gana svētdiena

Kristus ir Augšāmcēlies! Mani dārgie, šodien mēs izdzīvojam Labā Gana svētdienu. Šodien mums patiesi vajadzētu apzināties, kas patiešām ir mūsu Gans un Kuru mēs patiešām klausāmies, […]
30 aprīlis 2020

Svētā Jāņa XXIII lūgšana Svētā Jāzepa – strādnieka godam

Svētā Jāņa XXIII lūgšana Svētā Jāzepa – strādnieka godam Svētais Jāzep, Bērniņa Jēzus Aizbildni un visšķīstais Marijas Līgavaini, kurš uzticīgi izpildot savus pienākumus, ar savu roku […]
25 aprīlis 2020

Lieldienu III svētdiena

Kristus ir augšāmcēlies! Mani dārgie, mēs izdzīvojam pashālo prieku: Kristus, ar savu nāvi un augšāmcelšanos, mūs atbrīvoja un atpestīja. Šodien mēs pārdomājam Evņģēlija fragmentu, kurš stāsta […]
24 aprīlis 2020

T. Staņislava sveiciens no Polijas

Kristus ir  augšāmcēlies! Mani dārgie draudzes locekļi! Lieldienu oktāva ir beigusies, bet mēs aizvien turpinām izdzīvot pashālo prieku, ka Kristus augšāmcēlies uzveica sātanu, nāvi, tumsu un […]
18 aprīlis 2020

Kunga Žēlsirdības svētki

Kristus ir Augšāmcēlies! Mani dārgie, mēs vēl aizvien izjūtam prieku par Kristus Augšāmcelšanos. Mēs pašlaik izdzīvojam šo faktu. Šodien tam visam pievienojas vēl viens priecīgs aspekts […]
12 aprīlis 2020

Lieldienu oktāvas pirmdiena

Kristus ir Augšāmcēlies! Mani dārgie, šodienas Evaņģēlija notikumi mūs aizved atkal pie kapa. Mēs satiekamies ar divām augšāmcelšanās liecinieku grupām: sievietes un sargi. Sievietes gāja uz […]
12 aprīlis 2020

Kunga Augšāmcelšanās svētki

Kristus ir Augšāmcēlies! Mani dārgie, mūs piepilda prieks, ka Dievs un Cilvēks, mūsu Pestītājs ir augšāmcēlies. Un kaut gan šajā gadā mēs nevaram svinēt šos svētkus, […]
11 aprīlis 2020

Priecīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus!

Lai līksmo visi eņģeļi debesīs un visi Dieva kalpi… sveicot Kungu Jēzu ar uzvaru. Priecājies zeme, Kunga spožumā, jo ir izklīdusi grēka tumsa. (Lieldienu slavas himna […]
11 aprīlis 2020

Lieldienu Vigīlija

Mani dārgie, beidzot pēc ilgāka laika no jauna atskan priecīgs Alleluja! Tas nozīmē, ka gandarīšanas un gavēņa laiks ir beidzies. Mēs piedzīvojam lielās Nakts prieku, jo […]