Kunga Piedzimšanas Svētki – Baskāju karmelīti Latvijā

Kunga Piedzimšanas Svētki

Dievs, tu ik gadus mūs iepriecini ar mūsu atpestīšanas gaidām, dāvā mums to, ka mēs tavu Vienpiedzimušo Dēlu, kuru priecīgi uzņemam kā Pestītāju, varētu droši sagaidīt arī kā Tiesnesi. (Kunga Piedzimšanas Vigīlija, Lūgšana)

 Šīs lūgšanas vārdi, kurus priesteris Kunga Piedzimšanas svētku Vigīlijā izsaka visu ap Kristus altāri sapulcējušos vārdā, atklāj mūsu prieku par šo lielo notikumu. Mūsu sirdis piepilda prieks, jo ir dzimis Pestītājs. Lai šis prieks nebūtu īslaicīgs, bet pastāvētu vienmēr, mums ik dienas no jauna jāatveras Jēzus vārdam un mācībai. Pazemībā Viņš ir nemitīgi jāiepazīst un jāseko Viņam. Jēzum Kristum ir jāpiedzimst un jādzīvo mūsu sirdīs.
Mūsu Karmelītu kopienas vārdā vēlos sirsnīgi sveikt jūs, dārgie draudzes locekļi, Kristus Dzimšanas svētkos. Novēlu mums visiem mācīties šo patieso prieku no jauna atklāt un dāvāt to citiem. Lai šajā Ticības Gadā, sniedzot savas dzīves liecību, mēs kļūstam aizvien pilnīgāki Kristus mācekļi!

Priecīgus Kristus Dzimšanas svētkus un laimīgu Jauno Gadu!


Boże, Ty co roku dajesz nam radość z oczekiwania Uroczystości Narodzenia Pańskiego, spraw, abyśmy całym sercem przyjęli Twojego Syna jako naszego Odkupiciela i bez trwogi mogli Go oglądać, gdy przyjdzie jako Sędzia. (Wigilia Narodzenia Pańskiego, Kolekta)

Powyższe słowa, którymi kapłan modli się w imieniu wszystkich zgromadzonych wokół Chrystusowego ołtarza w Wigilię Narodzenia Pańskiego, ukazują naszą radość, jaka płynie z tego wielkiego wydarzenia. Nasze serca napełnia radość, bo narodził się Zbawiciel. Aby ta radość nie była tylko chwilowa, ale trwała ciągle, trzeba nam każdego dnia na nowo otwierać się na Jezusowe słowo i naukę. Trzeba w pokorze nieustannie Go poznawać i naśladować. Trzeba, aby Jezus Chrystus narodził się i żył w naszych sercach.
Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego chciałbym w imieniu naszej karmelitańskiej wspólnoty złożyć wam wszystkim, drodzy parafianie, najserdeczniejsze życzenia. Abyśmy potrafili tą prawdziwą radość na nowo odkryć i przekazywać dalej. Abyśmy w tym Roku Wiary poprzez świadectwo swojego życia stawali się coraz doskonalszymi uczniami Chrystusa.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku!
t. Jaroslavs Nedza, OCD – prāvests