Lielā Nedēļa – Baskāju karmelīti Latvijā

Lielā Nedēļa

  1. aprīlī – Lielā Ceturtdiena. Kunga Pēdējo Vakariņu Sv. Mise un procesija uz „tumsību” altāri plkst.18.00.
  2. aprīlī – Lielā Piektdiena. Kunga ciešanu un nāves piemiņas dievkalpojums un procesija uz Kristus Kapu plkst. 15.00.
  3. aprīlī – Lielā Sestdiena. Ēdienu svētīšana katru stundu, sākot no plkst. 10.00 līdz plkst. 19.00. Ūdens svetišanai jāpaņem līdzi.

Kristus Augšāmcelšanās svētku vigilijas Sv. Mise plkst. 19.00.

  1. aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās svētki. 7.30 – Rezurekcija, svinīga procesija, un Sv. Mise. Sv. Mises: 11.00; 18.00.
  2. aprīlī – Otrās Lieldienas. Sv. Mise: 9.00 (poļu val.); 11.00; 18.00.
  3. aprīlī – Kunga Žēlsirdības svētdiena. Sv. Mise: 9.00 (poļu val.); 11.00; 18.00.