OCDS kopienas ikgadējās rekolekcijas – Baskāju karmelīti Latvijā

OCDS kopienas ikgadējās rekolekcijas

No 30.jūlija līdz 2. augustam Ikšķiles baskāju Karmela māsu klosterī notika Terēzes Karmela kopienas ikgadējās rekolekcijas.
Šajā gadā tās vadīja Jezuītu tēvs Tadeušs Ciesļaks SJ, aicinot pārdomāt galvenās atziņas un pamudinājumus no pāvesta Franciska enciklikas “Laudato Si”, kas ir veltīta rūpēm par mūsu planētu, skarot tādas tēmas kā ekoloģija, resursi, patēriņš, nabadzība, solidaritāte un mūžība.
Kopienas konferencēs aktuāli diskusiju jautājumi bija par tautas kultūras un kristīgās reliģijas mijiedarbību, brīvo gribu, pandēmijas ierobežojumiem, ilgām pēc mūžības un augšāmceltās miesas noslēpumu.