Par V. J. Marijas Debesīs Uzņemšanas Svētkiem Aglonā – Baskāju karmelīti Latvijā

Par V. J. Marijas Debesīs Uzņemšanas Svētkiem Aglonā

Saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma deleģējumu Ministru kabinets ir noteicis epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas nosaka pulcēšanās prasības un ierobežojumus, kuri būs spēkā arī svētku laikā.
Lai šogad piedalītos svētku dievkalpojumos 14.augustā un 15.augustā, varēs saņemt ieejas kartes savā katoļu draudzē pie prāvesta:

  1. Uz sv. Misi 14.augustā plkst. 19.00, Krustaceļu un sv. Misi 23.10 (varēs piedalīties līdz 3000 ticīgo).
  2. Uz sv. Misi 15.augustā plkst. 12.00 (varēs piedalīties līdz 3000 ticīgo).

Attiecībā uz citiem dievkalpojumiem iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama, tomēr tajos atļautais cilvēku skaits būs ne vairāk kā 400 cilvēki (izņemot 13.augustu, kur drīkstēs piedalīties līdz 500 ticīgo), ieskaitot garīgo un kalpojošo personālu un atbildīgos dienestus.
Informējam, ka sasniedzot atļauto apmeklētāju skaitu citi apmeklētāji netiks ielaisti. Apmeklētāju uzturēšanās Sakrālajā laukumā tiks nodrošināta sadalītos sektoros, kuros personu skaits nepārsniegs 250 cilvēkus.
Cilvēku plūsmas regulāciju gan pirms dievkalpojumiem, gan to laikā un pēc dievkalpojumiem, kā arī sabiedriskās drošības un epidemioloģisko prasību ievērošanu un kontroli, sevišķi pastiprināti nodrošinās Zemessardzes un Valsts policijas pārstāvji.
Informējam, ka iepriekšēja naktsmītņu pieteikšana ir obligāta, ņemot vērā, ka šogad, lai ievērotu epidemioloģiskos drošības pasākumus, naktsmītnes tiks nodrošinātas ne vairāk kā 500 ticīgajiem. Ņemot vērā minēto, ticīgos, kas Aglonā vēlēsies palikt pa nakti, aicinām sazināties ar Aglonas Bazilikas draudzi.
Vēršam uzmanību, ka šogad Aglonas bazilikas teritorijā netiks veikta tirdzniecība un netiks piedāvāti ēdināšanas pakalpojumi, kā tas noticis iepriekš. Svētavots būs norobežots, un atradīsies ārpus svētku norises teritorijas.
Atgādinām, ka ikviens, kurš šaubās par savu veselības stāvokli, ir aicināts palikt mājās un piedalīties dievkalpojumos attālināti, tādējādi rūpējoties par sevi un citiem.