Parastā liturģiskā laika XXII. svētdiena – Baskāju karmelīti Latvijā

Parastā liturģiskā laika XXII. svētdiena

Mēs ļoti rūpējamies par tīrību. Mēs rūpējamies, lai mūsu māja būtu tīra un visas lietas tajā arī būtu tīras. Un tā ir labi. Bet nedrīkstam aizmirst par garīgo tīrību – lai mūsu sirds būtu tīra, lai mūsu ģimenes attiecības būtu tīras. Kāpēc mēs bieži apstājamies pie mazām lietām, domājot, ka tās ir tās svarīgākās, bet aizmirstam par patiešām svarīgām lietām? Vai mēs neesam liekuļi?
Mozus pavēlēja Izraēliešiem: neko nepielieciet pie tiem vārdiem, ko es jums saku, nedz ko atņemiet no tiem! Bet farizeji pielika, mācīdami vēl vairāk un gribēdami, lai cilvēki pilnīgi izpildītu arī mazos likumus. Tādēļ Jēzus viņiem teica: „Veltīgi viņi mani godā, mācot likumus, ko izdevuši cilvēki.” Dieva likumu atmetuši, jūs pildāt cilvēku tradīcijas. Agrāk Viņš teica: Šī tauta godina mani ar lūpām, bet viņu sirds ir tālu no manis. Vai šos vārdus Jēzus nesaka arī mums?
Ir daudz cilvēku, kuri nepieņem visus Dieva baušļus. Viņiem tā patīk un viņi domā, ka viss ir kārtībā. Bet tā nav. Un mēs, cik gan bieži mēs rūpējamies par to, lai barība, ko mēs ēdam, būtu tīra, bez ķimikālijām. Reizēm tas varbūt ir pareizi. Bet vai mēs domājam, ko un kādus vārdus mēs sakām? Cik bieži tie ir ļoti asi, agresīvi, ievainojoši, nepatiesi un arī slikti. Protams, tīrība ir svarīga. Taču īstā ekoloģija nav pasaules ekoloģija, kura ir ļoti svarīga, bet gan cilvēka sirds ekoloģija. Jēzus šodien par to teica: Cilvēku nešķīstu padara tas, kas no viņa iziet. Jo no iekšienes, no cilvēka sirds, iziet ļaunums.
Lai to izpildītu, mums jāiepazīst pašiem sevi, visas mūsu sliktās domas, sliktos nodomus un darbus, un ar tiem jācīnās. Bet, ja mēs gribam palīdzēt savai ģimenei, tad ir tikai viena iespēja – klusēšana. Daudz ko mēs redzam, bet par to nerunāsim, bet gan lūgsimies un gaidīsim. Mīlestība panes visu, jo mīlestība apklāj grēku daudzumu. Obligāts ir arī dialogs.
Svētais Jēkabs mums atgādina: Tīra un neaptraipīta dievbijība Dieva un Tēva priekšā ir šāda: palīdzēt bāreņiem un atraitnēm viņu bēdās un saglabāt sevi šīs pasaules neaptraipītu.

T. Staņislavs Praciaks OCD