Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas svētki – Baskāju karmelīti Latvijā

Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas svētki

Jēzus mums pateica, ka Viņa ķermenis ir Dieva templis, lai mēs zinātu, ka pēc būtības mūsu ķermeņi arī ir Dieva tempļi.
Kas ir templis? Tā ir vieta, kur satikties ar Dievu ( kur lūgties); tā ir upurēšanas (sevis dāvāšanas) vieta; tā ir miera vieta (klusuma, koncentrēšanās); tā ir vienotības (saišu) un žēlsirdības (izlīguma) vieta. Kāpēc nav atļauts tirgoties templī? Jo tas ir cilvēka simbols. Jā! Katrs cilvēks pēc būtības ir Dieva nams, tas ir, Mīlestības. Tāpēc tas nevar būt tirdzniecības vieta, kuru vada princips “kaut kas par kaut ko”, kas ir svešs Mīlestībai.
Pajautāsim sev: vai es esmu tāds templis? Droši vien vēl nē, bet tas viss mums priekšā. Kungs Jēzus ar lielu dedzību, kas Viņu “sagrauž”, vēlas mūs par tādiem padarīt. Ja ļausim Viņam attīrīt mūsu sirdis, tad mēs kļūsim kā labs templis. Vēl vairāk: mēs būsim Dieva cienīgs templis – nams, kas ir cienīgs Iedzīvotāja. Bet tīrīšanas darbi jāveic Kungam. Mums tikai jāpalīdz Viņam, jo Viņš par to zina daudz labāk nekā mēs paši. Viņš zina, kam jābūt kādā vietā, jo Viņš mūs ir radījis.

T. Staņislavs Praciaks OCD