Sv. Terēzes no Bērna Jēzus svētki – Baskāju karmelīti Latvijā

Sv. Terēzes no Bērna Jēzus svētki

Mīlestības skati uz Jēzu
Jēzu, Tavam laulātās draudzenītes apņemas maltīšu laikā turēt savas acis nolaistas, lai godātu piemēru, ko Tu viņām esi devis pie Heroda, un tam sekotu. Kad šis bezdievīgais valdnieks zobojās par Tevi, o bezgalīgais Skaistums, Tavas lūpas neizdvesa nevienu pārmetuma vārdu. Tu pat neesi viņu uzlūkojis ar Tavām dievišķajām acīm. Ak Dievišķais Jēzu, Herods, bez šaubām, nebija pelnījis, lai Tu viņu uzlūkotu, bet mēs, kas esam Tavas laulātās draudzenes, gribam vērst Tavu Dievišķo Skatu uz sevi. Mēs Tevi lūdzam atlīdzināt mums katrreiz ar mīlestības skatu, kad mēs atturēsimies pacelt savas acis. Un mēs Tevi pat lūdzam neatteikt mums šo mīļo skatu, kad mēs būsim pakritušas, jo mēs skaitīsim savas kļūdas. Mēs saliksim ziedu pušķi un ļoti paļaujamies uz Tevi, ka Tu to neatmetīsi. Šais ziedos Tu redzēsi mūsu ilgas Tevi mīlēt, līdzināties Tev, un Tu  svētīsi savus nabaga bērnus.
O Jēzu, uzlūko mūs ar mīlestību un dodi mums savu saldo skūpstu! Āmen.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus