Svētā Gara nosūtīšanas svētki – Baskāju karmelīti Latvijā

Svētā Gara nosūtīšanas svētki

Neviens no mums nekad nav redzējis vēju, bet mēs varam redzēt tikai tā darbību. Līdzīgi ir ar Svēto Garu. Neviens no mums nekad Viņu nav redzējis, bet mēs jūtam Viņa darbību. Kāda tā ir – Svētā Gara darbība? Atbildi mēs atrodam šodienas sekvencē.
Cik bieži mēs esam ļoti nabagi, garīgi nabagi. Cik daudz mēs nezinām, vispirms, kā lūgties, kā būt garīgi stipram cilvēkam, kā būt īstam Dieva bērnam un īstam kristietim. Tādēļ šīs sekvences autors Svēto Garu nosauc par nabagu Tēvu, kuram ir daudz žēlastības dāvanu. Tāpēc tas, kurš saņem Svēto Garu, nav nabags. Protams, viņam var būt maz īpašumu vai pat nav nekā, bet garīgi viņš ir bagāts.
Dažreiz, varbūt arī bieži, mūsu sirdī valda tumsa un mūsu sirdsapziņa ir slima un tā neko neredz. Tādēļ Svētais Gars ir arī mūsu sirdsapziņas gaisma, kurš tās ārstē, lai mēs redzētu visus savus grēkus un visus ļaunos darbus. Viņš ir vismīļākais viesis.
Mēs ļoti labi zinām, cik liela laime un iepriecinājums ir smagā darbā drusku atpūties. Tas dod mums jaunu spēku, spirgtumu un mieru. Cilvēks atkal ir gatavs strādāt. Tāpat mūsos darbojas Svētais Gars. Sekvencē mēs lasām: „Darbā lūdzam stiprini, nogurumā spirdzini, bēdu laikā mierini!”
Bez Svētā Gara palīdzības, mēs tiešām nevaram piecelties ne no viena grēka, tāpēc, ka mēs esam ļoti vāji, bet Viņš mūs stiprina un uztur. Kam nav cerības, tam Viņš dod lielu, stipru cerību un ielej cilvēka sirdī nožēlu. „Tikai Tu spēj cilvēkam, smagā grēkā kritušam, skaidru darīt dvēseli.” Un Viņš tiešām to dara tiem, kuri ir atvērti un meklē palīdzību. Bez Viņa dvesmas mēs nevaram dzīvot mierīgi, bet vienmēr būs kaut kas tāds, kas mudinās strīdēties.
Tās ir tikai dažas Svētā Gara darbības, bet labi, ka mēs tās iepazinām. Tādēļ lūgsim Dievam, lai Viņš „ar savu spožumu piepilda sirds dziļumus!” Dievs „dod mums dzīvi svētīgu, nāves stundu mierīgu, svētlaimīgu mūžību!”

T. Staņislavs Praciaks OCD