Svētība skolēniem – Baskāju karmelīti Latvijā

Svētība skolēniem