Adventa I svētdiena – Baskāju karmelīti Latvijā

Adventa I svētdiena

Pravietis Isajs teica: Tu, Kungs, esi mūsu Tēvs, mūsu Pestītājs. Bet, vai mēs ticam šiem vārdiem, ka tā ir patiesība? Bieži mēs esam līdzīgi šiem izraēliešiem, par kuriem runā pravietis Isajs. Vai mēs negrēkojam? Cik bieži mēs esam neuzticīgi Dievam? Vai visi mūsu labie darbi nav kā netīra lupata? Vai mēs nenovīstam kā lapas un mūsu grēki mūs aizrauj kā vējš? Mums pazemīgi jāatzīstas, ka mēs tādi esam. Tu Dievs visu zini un tādēļ piedod mums. Mēs nožēlojam visus savus ļaunos darbus un gribam mainīt sevi. Palīdzi mums tādēļ, ka Tu, Kungs, esi mūsu Tēvs, mēs esam māls, bet Tu – mūsu Veidotājs, un mēs visi esam Tavu roku darbs.
Šodien Jēzus mums atgādina: Skatieties, esiet nomodā, jo jūs nezināt, kad pienāks laiks! Es saku visiem: esiet nomodā! Tas nozīmē, ka mūsu dzīve ir laiks un tas ir atkarīgs no mums pašiem, kā mēs to izdzīvosim.
Vai mēs pareizi saprotam, kas ir dzīve un kas ir svarīgs tajā? Vai mēs protam gaidīt?  Vai mēs atceramies, ka katra diena varbūt ir mūsu pēdējā diena?
Ja kas grib uzvarēt savu dzīvi, tad viņam ir nepieciešams zināt, ka viņa dzīvē būs pēdēja stunda, nāve. Tādēļ cilvēkam jābūt nomodā, jābūt vienmēr gatavam. Dievs mums visiem deva dažādus talantus, lai mēs gudri dzīvotu. Par to runā Jēzus: Tā kāds cilvēks aizceļodams atstāja savu namu un uzticēja saviem kalpiem rūpes par visu, katram savu nodarbošanos. Un beigās Viņš teica: Tāpēc esiet nomodā, jo jūs nezināt, kad nama kungs atnāks; lai viņš, negaidīti atnākdams, neatrod jūs guļam. Tādēļ arī mēs būsim gatavi, tas nozīmē: nebūsim slinki, bet izmantosim katru stundu, jo pazaudēto stundu nevar atgūt atpakaļ. Mums jāplāno sava dzīve, lai tā mums nebūtu nepatīkams pārsteigums, tas nozīmē, mēs būsim tālredzīgi un saprātīgi cilvēki; neaizmirsīsim arī par ikdienišķo tikšanos ar Dievu lūgšanā un katru svētdienu Euharistijā. Tā tikšanās mūsu dzīvē ir ļoti svarīga. Svētais Pāvils par to saka: Viņš jūs arī līdz galam stiprinās, lai jūs būtu nevainojami mūsu Kunga Jēzus Kristus dienā.
Izpildīsim to, par ko runā svētais pāvests Jānis Pāvils II (otrais): „Ko nozīmē “esmu nomodā”? Tas nozīmē, es cenšos būt sirdsapziņas cilvēks. Ka es šo sirdsapziņu neapslāpēju un neizkropļoju. Es nosaucu vārdā to, kas ir labs un kas ir slikts, un to neaizmigloju. Es izstrādāju sevī labo, bet to, kas  slikts manī, cenšos labot, pārvarot to sevī. Tā ir tik ļoti elementāra lieta.”

T. Staņislavs Praciaks OCD