Jaunumi

Kunga Piedzimšanas Svētki

Dievs, tu ik gadus mūs iepriecini ar mūsu atpestīšanas gaidām, dāvā mums to, ka mēs tavu Vienpiedzimušo Dēlu, kuru priecīgi uzņemam kā Pestītāju, varētu droši sagaidīt arī kā Tiesnesi. (Kunga Piedzimšanas Vigīlija, Lūgšana)  Šīs lūgšanas vārdi, kurus priesteris Kunga Piedzimšanas svētku Vigīlijā izsaka visu ap Kristus altāri sapulcējušos vārdā, atklāj mūsu prieku par šo lielo […]Ģenerālpriekšnieka vēstījums

Ģenerālpriekšnieka vēstījums tereziāniskās reformas 450 gadadienā Šogad mēs svinam īpaši nozīmīgu gadadienu: 24. augustā paies 450 gadi kopš Svētā Jāzepa klostera Avilā dibināšanas, tātad kopš reformas, kuru īstenoja Terēze. Pats Svētais Tēvs ir gribējis izteikt savu prieku un visas Baznīcas prieku par šo gadadienu, nosūtot Karmela Jaunavas svētku dienā tereziāniskā garīguma un doktrīnas pilnu aicinājumu. […]Svētcelojums uz Poliju – iespaidi

Laikā no šā gada 27. līdz 31. augustam 48 cilvēku grupa no Rīgas devās svētceļojumā uz Poliju. Svētceļojumu organizēja Rīgas Sv. Jāzepa draudzē strādājošie Karmelītu tēvi. Piecu dienu laikā guvām kaut nelielu priekšstatu par Varšavu, Krakovu, Čenstohovu, Ņiepokaļanovu, Vadovici, Černu, Kalvāriju. Ceļā mūs vadīja t. Maksimiliāns OCD, kurš nemitīgi rūpējās par mūsu garīgo un fizisko […]Terēzes karmela kopienai Latvijā – 20

  TERĒZES KARMELA KOPIENAI LATVIJĀ – 20     1. septembrī aicinām visus Karmela draugus uz TKK  divdesmit gadu jubilejas svinībām! 17.00       Klostera ielā 4: KARMELA AVOTI BAZNĪCĀ  Lektors: pr. Andris Kravalis 18.30       Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā: SVĒTKU KONCERTS Piedalās garīgās mūzikas ansamblis LAUDETUR 19.00               SVĒTĀ MISE 20.00               AGAPE                         Lūgums […]Novenna Svētā Gara godam

Novenna Svētā Gara godam, gatavojoties Baskāju karmelītu Ordeņa Krakovas provinces veltīšanai tās Aizbildnim – Svētajam Garam  Ievads Šīs novennas Svētā Gara godam laikā, kas būs kā tieša mūsu kopienu un katra paša sagatavošana Baskāju karmelītu ordeņa Krakovas provinces veltīšanai Tam, kurš ir tās Aizbildnis, ik dienu vēlamies Svētajam Garam, Viņa gaismai, spēkam un mīlestībai uzticēt […]Māsas Letīcijas mūža svētsolījumi

Ļauju Žēlastībaisevi nest 2008 gada 8. novembrī Sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudzē Rīgas Katoļu ģimnāzijas kapelā bija īpaša svētku diena – māsa Marija Letīcija no Godības Slavas salika mūžīgos svētsolījumus. Sv. Misi celebrēja V. E. kardināls Jānis Pujats, klātesot draudzes ganam Andrim Kravalim, priesteriem no Ogres draudzes, ordeņa tēviem un klostera māsām. Homīlijā kardināls runāja […]Māsas Benediktas mūža svētsolījumi

Piekrīti būt Dieva mīlēts 2008 gada 14. jūnijā Rīgas Katoļu ģimnāzijas kapelā tika svinēts īpašs notikums. Šajā dienā māsa Marija Benedikta no Svētā Gara salika mūža svētsolījumus. Svētku diena sākās ar svinīgu Sv. Misi, kuras laikā māsa uz mūžu atdeva un uzticēja savu dzīvi Dievam. Sv. Misi celebrēja V. E kardināls Jānis Pujats, klāt esot vairākiem […]Intervija

Baskāju karmelīti – Vissvētākās Jaunavas Marijas no Karmela kalna brāļi Ir pagājuši gandrīz trīs gadi kā Latvijā dzīvo un kalpo karmelītu brāļi. Viņu klosteris atrodas pie Rīgas Sv. Jāzepa baznīcas. Ne tikai draudzes locekļi, bet arī daudzi citi ticīgie tiekas ar brāļiem rekolekcijās vai individuālās sarunās savas ticības padziļināšanai un nostiprināšanai. Tomēr ir daudz cilvēku, […]