Decembris – Baskāju karmelīti Latvijā

Decembris

1. Decembrī – ADVENTA 1. svētdiena – Liturģiskā gada sākums Vissvētākā Sakramenta adorācija no plkst. 7.30

9. Decembrī – Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas svētki Sv. Mise plkst. 9.00 (poļu val.), 11.00 un 18.00

Svētīga tu esi,
Jaunava Marija,
kas nēsāji Kungu, pasaules Radītāju;
tu dzemdēji To,
kas tevi radīja,
un paliki vienmēr Jaunava.
Priecājies, Jaunava Marija!

14. Decembrī – sv. Jāņa no Krusta svētki Svinīga Sv. Mise plkst. 18.00

Adventa laikā katru darbdienu plkst. 7.15 tiks svinētas Rorātu Mises

24. Decembrī – Kristus Dzimšanas svētku vigīlija Sv. Mise: plkst. 7.15 un 18.00 (vigīlija)

25. Decembrī – Kristus Dzimšanas svētki Sv. Mise: plkst. 9.00 (Poliski); plkst. 11.00 un 18.00 (Latviski)

26. Decembrī – Kristus Dzimšanas svētku otrā diena – Sv. Stefana svētki
Sv. Mise: plkst. 9.00 (Poliski); plkst. 11.00 un 18.00 (Latviski)

29. Decembrī – Sv. ģimenes svētki Sv. Mise: plkst. 9.00 (Poliski); plkst. 11.00 un 18.00 (Latviski)

31. Decembrī – vecgada vakars Sv. Mise plkst. 7.15 un Pateicības Sv. Mise plkst. 18.00