Decembris – Baskāju karmelīti Latvijā

Decembris

1. Decembrī – ADVENTA 1. svētdiena – Liturģiskā gada sākums Vissvētākā Sakramenta adorācija no plkst. 7.30

9. Decembrī – Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas svētki Sv. Mise plkst. 9.00 (poļu val.), 11.00 un 18.00

Svētīga tu esi,
Jaunava Marija,
kas nēsāji Kungu, pasaules Radītāju;
tu dzemdēji To,
kas tevi radīja,
un paliki vienmēr Jaunava.
Priecājies, Jaunava Marija!

14. decembrī – sv. Jāņa no Krusta svētki Svinīga Sv. Mise plkst. 18.00

Adventa laikā katru darbdienu plkst. 7.15 tiks svinētas Rorātu Mises