Novembris – Baskāju karmelīti Latvijā

Novembris

1. novembris – Visu Svēto svētki  Sv. Mises: plkst. 9.00 (poļu val.); 11.00; 18.00

2. novembris – Visu ticīgo mirušo piemiņas diena Sv. Mises: plkst. 9.00 (poļu val.); 11.00; 18.00

 

Laikā no 1. – 8.novembrim ir iespējams saņemt pilnas atlaidas par mirušajiem, izpildot parastos nosacījumus.

 Mūžīgo mieru
dod viņiem, Kungs,
un mūžīgā gaisma
lai atspīd viņiem!

24. novembris – Kristus Karaļa svētki

1. decembris – 1. Adventa svētdiena

Novembra mēnesī darbdienās plkst. 7.15 tiks svinēta salikta Sv. Mise par Jūsu

mirušajiem.

 В ноябре по рабочим дням Св. Месса в 7.15 будет отслужена за Ваших усопших