Karmela svēto diena – Baskāju karmelīti Latvijā

Karmela svēto diena

Šodien Karmela ordenis godina savus svētos, kuri jau iegājuši debesu godībā. Viņi mums ir piemērs kā sekot Kristum un uzticēties Viņam. Mūsu svētie arī pastāvīgi rūpējas un aizlūdz par mums.