Parastā liturģiskā laika XXXIII. svētdiena – Baskāju karmelīti Latvijā

Parastā liturģiskā laika XXXIII. svētdiena

Mūsu ikdienā norēķināšanās ir ļoti svarīga un vajadzīga lieta. Mēs norēķināmies par naudu, darbu, arī brīvo laiku, tas nozīmē, par visu to, kā mēs uzvedamies un cik esam atbildīgi. Dievs norēķināsies ar mums nāves dienā.
Mēs nezinām, kad tā būs! Tādēļ svētais Pāvils mums atgādina: Jūs paši taču labi zināt, ka Kunga diena atnāks tā kā zaglis naktī. Jēzus arī par to runā, bet citiem vārdiem: Pēc ilgāka laika pārnāca šo kalpu kungs un sāka ar viņiem norēķināties.
Brāli un māsa, tā diena pienāks! Bet tagad mums ir dots laiks sagatavoties. Tas nozīmē, ka tagad mēs vienkārši neapsēdīsimies un negaidīsim to dienu, kad tā pienāks. Bet gaidīsim to darbojoties. Par to ļoti stingri runā svētais Pāvils: Bet jūs, brāļi, neesiet tumsībā, ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā zaglis. Visi jūs taču esat gaismas bērni un dienas bērni!
Jā, būt gataviem tajā dienā, bet ko darīt? Vai pietiek laika? Brāli un māsa, nedomā par to, bet dari to, kas ir nepieciešams. Piemērs mums ir sakāmvārdu grāmatā, kuru mēs šodien dzirdējām. Šī  grāmata slavē  sievieti, kas ir gudra. Bet patiesībā mums visiem ir tādiem jābūt. Viņa savā dzīvē darīja žēlsirdības darbus – viņa atvēra trūkumcietējam savu delnu un savu roku sniedza nabagam. Katrs kristietis ir aicināts veikt žēlsirdības darbus un mums tie ir jādara.
Bet vispirms, viņa bija ļoti ticīga: cildināta tiks tāda sieviete, kas bīstas Kunga. Varbūt tādas ir daudz, bet vai tiešām? Dievs katram no mums ir devis talantus un kā mēs dzirdējām Evaņģēlijā katram pēc tā spējām. Tas nozīmē, ka visiem nav vieni un tie paši talanti, bet katram ir savādāki, lai mēs kalpotu viens otram.
Bet, ko mēs darām? Vai mēs zinām, kādi ir mūsu talanti? Vai mēs kalpojam ar saviem talantiem un spējām? Vai šie talanti un spējas kalpo tikai kopīgam labumam? Varbūt mēs esam slinki un mazdūšīgi kā pēdējais kalps, kurš aizgāja un, ieracis zemē, noslēpa sava kunga naudu. Tādi mēs arī esam, ja mēs nerūpējamies par saviem talantiem, lai tie augtu un attīstītos.
Kristietim ir jābūt kā gudrai sievietei, kura kalpoja ar saviem talantiem savam vīram  un ģimenei.
Tāpēc negulēsim kā citi, bet būsim nomodā un skaidrā prātā!

T. Staņislavs Praciaks OCD