Labā Gana svētdiena – Baskāju karmelīti Latvijā

Kristus ir Augšāmcēlies!

Mani dārgie, šodien mēs izdzīvojam Labā Gana svētdienu. Šodien mums patiesi vajadzētu apzināties, kas patiešām ir mūsu Gans un Kuru mēs patiešām klausāmies, kam mēs ļaujamies mūs vadīt?
Katrā Svētajā Misē, priesteris izsaka vārdus, kurus mēs ļoti labi zinām: Caur Kristu, ar Viņu un Viņā Tev, Dievam, visvarenajam Tēvam, Svētā Gara vienībā ir viss gods un slava visos mūzū mūžos. Šodienas evaņģēlija fragmentā Jēzus saka, ka ir durvis. Tas, kas ielaužas avju kūtī bez Kristus ir zaglis un laupītājs. Tāds nāk, lai zagtu, slepkavotu un iznīcinātu. Jēzus ir ne tikai durvis, bet vienlaicīgi gans un pie tam labais gans, vislabākais.
Tādēļ, pie otra cilvēka mēs nevar nākt savādāk kā tikai caur Kristu, ar Kristu un Kristū. Pat ja ieejam paši sevī, mums tas ir jādara caur Kristu, ar Kristu un Kristū. Patiess kristietis zina, ka pieder Jēzum, un ka viņam nepiedienas zināmi domāšanas, runas un rīcības veidi. Tomēr mēs esam pazaudējuši šo spēju atšķirt savējos no svešiem un esam spējīgi sekot jebkuram.
Ļoti skaista ir tikšanās starp Mariju un Elizabeti. Kādēļ tā ir tik aizraujoša? Jo Marija pie Elizabetes nāk ar Kristu un caur Kristu un tādā pašā veidā tiek pieņemta. No tā izriet, kāpēc viņu tikšanās ir tik patiesa un prieka pilna.
Lūgsim šodien Labo Ganu, lai mēs nekad neielauztos otrā cilvēkā un nekad neļautu, lai kāds lauztos mūsos iekšā. Ieiesim vienmēr caur Kristu, ar Kristu un Kristū. Un tos, kas nāk pie mums pieņemsim arī tikai ejot šo ceļu.

T. Staņislavs Praciaks OCD