Svētā Jāņa XXIII lūgšana Svētā Jāzepa – strādnieka godam – Baskāju karmelīti Latvijā

Svētā Jāņa XXIII lūgšana Svētā Jāzepa – strādnieka godam

Svētais Jāzep, Bērniņa Jēzus Aizbildni un visšķīstais Marijas Līgavaini, kurš uzticīgi izpildot savus pienākumus, ar savu roku darbu pelnīji Svētajai Nazaretes Ģimenei iztiku, paļāvīgi vēršamies pie Tevis un lūdzam, ņem mūs savā aprūpē! Tu zini mūsu vajadzības, rūpes un cerības. Arī Tu esi piedzīvojis pārbaudījumus un nemieru. Paļāvības pilni steidzamies pie Tevis, cerot iemantot Aizbildni.
Dažādo ikdienas dzīves nodarbju laikā Tava dvēsele atrada mieru un mierinājumu dziļā vienotībā ar Tev uzticēto Jēzu un Viņa Māti. Palīdzi arī mums saprast, ka mūsu vajadzībās neesam atstāti; lai arī mēs mūsu darbos satiekam Jēzu un paliekam ar Viņu, tā, kā to darīji Tu.
Izlūdz mums šo žēlastību, lai mūsu ģimenēs, uzņēmumos, darba vietās, visur, kur kristieši strādā, visu raksturo mīlestība, pacietība un taisnīgums. Lai ikviens cenšas visu darīt labi, lai reiz saņemtu debesu dāvanu bagātību. Amen.